Điều hòa âm trần Daikin 48.000 BTU

.

Truy cập điều hòa thương mại Daikin

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều ga R410A

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

42.108.360 VND 50.129.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RQ140MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

Daikin FCQ140KAVEA/RQ140MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

50.364.720 VND 59.958.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

48.754.440 VND 58.041.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

51.421.440 VND 61.216.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

53.822.160 VND 64.074.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

55.162.800 VND 65.670.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều ga R410A

Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

38.482.920 VND 45.813.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ140EVE/RZQ140LV1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FBQ140EVE/RZQ140LV1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

51.795.240 VND 61.661.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ140EVE/RZQ140HAY4A điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FBQ140EVE/RZQ140HAY4A điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

53.135.880 VND 63.257.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF140CVM/RZF140CVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FCF140CVM/RZF140CVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

48.755.280 VND 58.042.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF140CVM/RZF140CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FCF140CVM/RZF140CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

51.422.280 VND 61.217.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha

Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

46.727.520 VND 55.628.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ140EVE/RZR140MYM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

Daikin FBQ140EVE/RZR140MYM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

49.394.520 VND 58.803.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

46.728.360 VND 55.629.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBA140BVMA/RZF140CYM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FBA140BVMA/RZF140CYM điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

49.395.360 VND 58.804.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ140EVE/RQ140MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

Daikin FBQ140EVE/RQ140MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

48.337.800 VND 57.545.000 VND Ex Tax: $90.00

Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More