Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU

.

Truy cập điều hòa thương mại Daikin

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

29.720.040 VND 35.381.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 3 pha ga R410A

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 3 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

29.720.040 VND 35.381.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ71KAVEA/RQ71MV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

Daikin FCQ71KAVEA/RQ71MV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.913.320 VND 40.373.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

34.677.720 VND 41.283.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Daikin FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

39.120.480 VND 46.572.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

25.199.160 VND 29.999.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

25.199.160 VND 29.999.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 điều hòa Daikin âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 điều hòa Daikin âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

27.408.360 VND 32.629.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều 3 pha ga R410A

Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 26.000 BTU 1 chiều 3 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

27.408.360 VND 32.629.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBA71BVMA/RZA71BV2V điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Daikin FBA71BVMA/RZA71BV2V điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

36.551.760 VND 43.514.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ71EVE/RZQ71LV1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Daikin FBQ71EVE/RZQ71LV1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

37.492.560 VND 44.634.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

34.677.720 VND 41.283.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF71CVM/RZF71CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FCF71CVM/RZF71CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

36.428.280 VND 43.367.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF71CVM/RZA71BV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Daikin FCF71CVM/RZA71BV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

38.179.680 VND 45.452.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.049.800 VND 39.345.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.049.800 VND 39.345.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBA71BVMA/RZF71CYM điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FBA71BVMA/RZF71CYM điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

34.800.360 VND 41.429.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FBQ71EVE/RQ71MV1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

Daikin FBQ71EVE/RQ71MV1 điều hòa Daikin âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều thường ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

32.285.400 VND 38.435.000 VND Ex Tax: $90.00

Showing 1 to 12 of 15 (2 Pages)
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng