0988257667 / 0916668757 / 0912369286
info@dienlanhhanoi.com.vn
Điều hòa Daikin >>  Tin tức điều hòa Daikin >>Bảng mã lỗi điều hòa daikin

Bảng mã lỗi điều hòa daikin


Kiểm Tra Lỗi Của Điều Hòa DAIKIN 23/10/2017

Hướng Dẫn Kiểm Tra Lỗi Của Điều Hòa DAIKIN

Chi tiết

Điều hòa daikin nháy đèn- nguyên nhân và cách sửa 23/10/2017

Điều hòa daikin nháy đèn- nguyên nhân và cách sửa

Chi tiết

Daikin lỗi A0: Lỗi do thiết bị bảo vệ bên ngoài. 29/07/2017

Daikin lỗi A0: Lỗi do thiết bị bảo vệ bên ngoài.

Chi tiết

Daikin lỗi A1: Lỗi ở board mạch 29/07/2017

Daikin lỗi A1: Lỗi ở board mạch

Chi tiết

Daikin lỗi A3: Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả(33H) 29/07/2017

Daikin lỗi A3: Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả(33H)

Chi tiết

Daikin lỗi A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải. 29/07/2017

Daikin lỗi A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.

Chi tiết

Daikin lỗi A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi 29/07/2017

Daikin lỗi A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi

Chi tiết

Daikin lỗi A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E). 29/07/2017

Daikin lỗi A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).

Chi tiết

Daikin lỗi AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh. 29/07/2017

Daikin lỗi AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh.

Chi tiết

Daikin lỗi C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn trao đổi nhiệt 29/07/2017

Daikin lỗi C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn trao đổi nhiệt

Chi tiết

Daikin lỗi C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi. 29/07/2017

Daikin lỗi C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.

Chi tiết

Daikin lỗi C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi 29/07/2017

Daikin lỗi C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi

Chi tiết

Daikin lỗi CJ: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển 29/07/2017

Daikin lỗi CJ: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển

Chi tiết

Daikin lỗi E1: Lỗi của board mạch. 29/07/2017

Daikin lỗi E1: Lỗi của board mạch.

Chi tiết

Daikin lỗi E3: Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp. 29/07/2017

Daikin lỗi E3: Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp.

Chi tiết

Daikin lỗi E4: Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp. 29/07/2017

Daikin lỗi E4: Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp.

Chi tiết

Daikin lỗi E5: Lỗi do động cơ máy nén inverter 29/07/2017

Daikin lỗi E5: Lỗi do động cơ máy nén inverter

Chi tiết

Daikin lỗi E6: Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng. 29/07/2017

Daikin lỗi E6: Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng.

Chi tiết

Daikin lỗi E7: Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng. 29/07/2017

Daikin lỗi E7: Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng.

Chi tiết

Daikin lỗi F3: Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường. 29/07/2017

Daikin lỗi F3: Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường.

Chi tiết

Daikin lỗi H7: Tín hiệu từ mô tơ quạt dàn nóng không bình thường. 29/07/2017

Daikin lỗi H7: Tín hiệu từ mô tơ quạt dàn nóng không bình thường.

Chi tiết

Daikin lỗi H9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió bên ngoài. 29/07/2017

Daikin lỗi H9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió bên ngoài.

Chi tiết

Daikin lỗi J2: Lỗi ở đầu cảm biến dòng điện. 29/07/2017

Daikin lỗi J2: Lỗi ở đầu cảm biến dòng điện.

Chi tiết

Daikin lỗi J3: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ đường ống gas đi (R31T~R33T) 29/07/2017

Daikin lỗi J3: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ đường ống gas đi (R31T~R33T)

Chi tiết

Daikin lỗi J5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) đường ống gas về 29/07/2017

Daikin lỗi J5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) đường ống gas về

Chi tiết

Daikin lỗi J9: Lỗi cảm biến độ quá lạnh(R5T) 29/07/2017

Daikin lỗi J9: Lỗi cảm biến độ quá lạnh(R5T)

Chi tiết

Daikin lỗi JA: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi. 29/07/2017

Daikin lỗi JA: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi.

Chi tiết

Daikin lỗi JC: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas về. 29/07/2017

Daikin lỗi JC: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas về.

Chi tiết

Daikin lỗi L4: Lỗi do nhiệt độ cánh tản nhiệt bộ biến tần tăng. 29/07/2017

Daikin lỗi L4: Lỗi do nhiệt độ cánh tản nhiệt bộ biến tần tăng.

Chi tiết

Daikin lỗi L5: Máy nén biến tần bất thường 29/07/2017

Daikin lỗi L5: Máy nén biến tần bất thường

Chi tiết

Daikin lỗi L8: Lỗi do dòng biến tần không bình thường. 29/07/2017

Daikin lỗi L8: Lỗi do dòng biến tần không bình thường.

Chi tiết

Daikin lỗi L9: Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần. 29/07/2017

Daikin lỗi L9: Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần.

Chi tiết

Daikin lỗi LC: Lỗi do tín hiệu giữa bo Inverter và bo điều khiển 29/07/2017

Daikin lỗi LC: Lỗi do tín hiệu giữa bo Inverter và bo điều khiển

Chi tiết

Daikin lỗi P4: Lỗi cảm biến tăng nhiệt độ cánh tản nhiệt Inverter 29/07/2017

Daikin lỗi P4: Lỗi cảm biến tăng nhiệt độ cánh tản nhiệt Inverter

Chi tiết

Daikin lỗi PJ: Lỗi cài đặt công suất dàn nóng 29/07/2017

Daikin lỗi PJ: Lỗi cài đặt công suất dàn nóng

Chi tiết

Daikin lỗi U0: Cảnh báo thiếu ga 29/07/2017

Daikin lỗi U0: Cảnh báo thiếu ga

Chi tiết

Daikin lỗi U1: Ngược pha, mất pha 29/07/2017

Daikin lỗi U1: Ngược pha, mất pha

Chi tiết

Daikin lỗi U2: Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh. 29/07/2017

Daikin lỗi U2: Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh.

Chi tiết

Daikin lỗi U4: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng 29/07/2017

Daikin lỗi U4: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng

Chi tiết

Daikin lỗi U5: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote. 29/07/2017

Daikin lỗi U5: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote.

Chi tiết

Daikin lỗi U7: Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng 29/07/2017

Daikin lỗi U7: Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng

Chi tiết

Daikin lỗi U8: Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” và ”S”. 29/07/2017

Daikin lỗi U8: Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” và ”S”.

Chi tiết

Daikin lỗi U9: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng trong cùng một hệ thống. 29/07/2017

Daikin lỗi U9: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng trong cùng một hệ thống.

Chi tiết

Daikin lỗi UA: Lỗi do vượt quá số dàn lạnh, v.v… 29/07/2017

Daikin lỗi UA: Lỗi do vượt quá số dàn lạnh, v.v…

Chi tiết

Daikin lỗi UE: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa remote điều khiển trung tâm và dàn lạnh. 29/07/2017

Daikin lỗi UE: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa remote điều khiển trung tâm và dàn lạnh.

Chi tiết

Daikin lỗi UF 29/07/2017

Daikin lỗi UF: Hệ thống lạnh chưa được tháo lắp đúng cách, không tương thích dây điều khiển / đường ống gas.

Chi tiết

Daikin lỗi UH 29/07/2017

Daikin lỗi UH: Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không xác định

Chi tiết