Điều hòa âm trần Daikin- Điều hòa cassete Daikin

xem thêm điều hòa âm trần, điều hòa cassette âm trần các hãng khác tại https://www.dienlanhhanoi.com.vn/Dieu-Hoa-Am-Tran.aspx

Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 42.000 BTU 1 chiều ga R410A

Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 42.000 BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

38.562.720 VND 45.908.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều ga R410A

Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

22.454.040 VND 26.731.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều ga R410A

Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

27.048.000 VND 32.200.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 1 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

29.720.040 VND 35.381.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 3 pha ga R410A

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 26.000 BTU 1 chiều 3 pha ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

29.720.040 VND 35.381.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.288.360 VND 39.629.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

26.780.880 VND 31.882.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

48.754.440 VND 58.041.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R410A 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

51.421.440 VND 61.216.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter ga R32

Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

26.780.880 VND 31.882.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều inverter ga R32

Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 1 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

33.288.360 VND 39.629.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

34.677.720 VND 41.283.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF71CVM/RZF71CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FCF71CVM/RZF71CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

36.428.280 VND 43.367.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF140CVM/RZF140CVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FCF140CVM/RZF140CVM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

48.755.280 VND 58.042.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCF140CVM/RZF140CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FCF140CVM/RZF140CYM điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

51.422.280 VND 61.217.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều ga R410A

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 1 chiều ga R410A

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

42.108.360 VND 50.129.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Daikin FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 18.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

30.822.120 VND 36.693.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Daikin FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 21.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

38.157.000 VND 45.425.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

Daikin FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 24.000 BTU 2 chiều inverter ga R32

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

39.120.480 VND 46.572.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 34.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 34.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

45.409.560 VND 54.059.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140LV1 điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 1 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

53.822.160 VND 64.074.000 VND Ex Tax: $90.00

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 3 pha

Daikin FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A điều hòa Daikin âm trần cassette 48.000 BTU 2 chiều inverter ga R32 3 pha

The 30-inch Apple Cinema HD Display delivers an amazing 2560 x 1600 pixel resolution. Designed sp..

55.162.800 VND 65.670.000 VND Ex Tax: $90.00

Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng

CMS Blocks

This is a CMS block. You can insert any content (HTML, Text, Images) Here.

Read More